28 okt.
2022

Aandeelhouder Air France-KLM heeft zorgen over toekomst ondanks goede kwartaalcijfers

Aandeelhouder SPAAK vindt de kwartaalcijfers die vandaag door AFKLM zijn gepubliceerd goed. Het herstel na de coronacrisis toont aan dat het bedrijf er structureel goed voor stond. Tegelijkertijd baart de huidige situatie in de luchtvaart, binnen het bedrijf en het vooruitzichtvoor de aankomende jaren van de Nederlandse luchtvaart ons als aandeelhouder zorgen.

SPAAK voorzitter Hans Tettero: “Het nettoresultaat in het derde kwartaal is door operationele problemen op Schiphol Airport en binnen KLM aanzienlijk lager dan mogelijk was geweest. Daarmee heeft KLM een tweede kwartaal achter elkaar niet optimaal kunnen profiteren van de grote vraag naar vliegtickets. Hierdoor zijn inkomsten en rendement verloren gegaan.”

Niet alleen de huidige operationele beperkingen baren SPAAK zorgen. Ook het structurele toekomstperspectief van AFKLM staat onder druk door het besluit van de Nederlandse overheid om het aantal vliegbewegingen op Schiphol op korte termijn te reduceren naar 440.000.

Tettero: “Waar met de recent opgestelde en met sector en omgeving opgestelde luchtvaartnota 2020-2050 nog werd uitgegaan van perspectief naar 540.000 vliegbewegingen, wordt AFKLM zeer hard geraakt met een daling van 20%. Dat heeft immense gevolgen voor de strategie van het bedrijf, geplande investeringen en verdienvermogen.”

Volgens SPAAK worden hiermee de aandeelhoudersbelangen en de bereidheid te investeren in AFKLM geschaad. SPAAK voorzitter Tettero: “Dat dit uiteindelijk verstrekkende gevolgen kan hebben voor de gehele Nederlandse luchtvaart en Nederlandse economie is evident. Wij roepen AFKLM op de organisatorische belemmeringen zo snel mogelijk op te lossen, door aanvullende investeringen in personeel en door aanvullende afspraken met de Schiphol Group en de overheid te maken.”

Daarnaast roept SPAAK alle belanghebbenden op zich uit te spreken tegen de krimpplannen van de Nederlandse overheid en zich in te spannen om overheid en sector gezamenlijk tot een alternatieve aanpak te laten komen om overheidsdoelstellingen te realiseren. Tettero: “Dit plan schaadt niet alleen de wil om te investeren in AFKLM, maar zet vooral ook het toekomstperspectief van AFKLM en daarmee de Nederlandse verbondenheid met de wereld op het spel.”