06 nov.
2023

Aandelenplan werknemers AFKLM

AFKLM heeft recent bekend gemaakt dat er een aandelenplan voor haar werknemers wordt uitgerold. Met het plan “Partners for the Future” krijgen werknemers de mogelijkheid om onder bepaalde voordelige condities te investeren in AFKLM. Via verschillende e-mails, Newsapp en een specifieke website wordt hierover informatie gedeeld.

Voor SPAAK is mede van belang wat de uitgifte van nieuwe aandelen doet voor haar positie. We zien dat met het aandelenplan mogelijk een beperkte verwatering van aandelen plaats kan vinden. Deze heeft echter geen significant effect op de rechten en positie van SPAAK. Nog steeds zal SPAAK zich kwalificeren als grootaandeelhouder en deze rechten kunnen uitoefenen.

SPAAK is (net als VNV) uiteraard geen financieel adviseur. Wij kunnen en mogen daarom geen advies bieden over het al dan niet participeren in het aandelenplan. Gelukkig wordt vanuit KLM veel informatie aangeboden en wij adviseren u dan ook deze goed tot u te nemen om tot een weloverwogen afweging te komen.

Op 7 november zal de prijs waarvoor de aandelen beschikbaar komen worden vastgesteld en tussen 13 en 24 november kan op het plan worden ingeschreven. Mochten wij bruikbare aanvullende informatie tegenkomen, zullen wij die met u delen.