28 mei
2018

Derde tranche aandelen SPAAK ingekocht

In het cao-akkoord 2015-2017 zijn de VNV en KLM een aandelenpakket voor de vliegers overeengekomen met als doel de zeggenschap en inspraak van de vliegers in de holding te vergroten. Hiervoor is Stichting Piloten Aandelen Air France KLM (SPAAK) opgericht. De Air France/KLM-aandelen met een totaalwaarde van €80 miljoen worden in drie etappes geleverd; zogenaamde tranches.

Inmiddels is de inkoop van de derde tranche aandelen afgerond. Het aantal aandelen van de derde tranche is gelijk aan het volume aandelen ter waarde van €26,7 miljoen volgend uit de koers op 1 april 2018. De aankoop van de tranches gaat gepaard met strikte AFM-regelgeving om koersmanipulatie te voorkomen. Geleidelijk zijn de aandelen gekocht, dankzij een gedaalde koers op deze dagen was er minder geld benodigd om het afgesproken volume te kopen. Het verschil is conform de afspraak teruggestort aan KLM.

Met het (voorlopig) afronden van de inkoop van aandelen zijn de benodigde aandelen AF/KL voor wat betreft de eerste en derde tranche nu in het bezit van de KLM-vliegers. De levering van de tweede tranche is echter op discussie gestuit, daar loopt een arbitragezaak over. Op het moment van schrijven is het cao-akkoord, met een oplossing voor de discussie, nog niet bevestigd door de ledenraad en is het nog niet zeker of de discussie omtrent de tweede tranche beslecht is. We hebben overigens vertrouwen in een succesvolle afronding.