20 apr.
2021

Herkapitalisatie Air France-KLM

De Europese Commissie is akkoord met 4 miljard Euro steun voor Air France-KLM. Drie miljard hiervan wordt gevormd door een af te lossen lening om te zetten in eeuwigdurende obligaties. Nieuw geld komt er in de vorm van 1 miljard aandelenuitgifte.

Al langer werd een nieuw steunpakket voor Air France-KLM verwacht. Vanwege de al slechte balanspositie lag een nieuw leningenpakket niet voor de hand. Met de nu gekozen vorm verbetert de balanspositie aanzienlijk en komt er geld beschikbaar.

De nieuwe steun richt zich op Air France en daar vallen dan ook de zogenaamde remedies: Air France dient onder andere op de luchthaven Orly een aantal slots in te leveren. Het inleveren van de slots, qua aantal, tijd op de dag en luchthaven, lijkt werkbaar voor Air France. SPAAK heeft eerder gewaarschuwd voor het beschikbaar komen van slots voor ongeclausuleerd staatsgefinancierde luchtvaartmaatschappijen. Door eisen te stellen aan de maatschappij die gebruik gaat maken van de slots zijn de risico’s hiervan grotendeels ondervangen.

Door de uitgifte van nieuwe aandelen verwatert het belang van de huidige aandeelhouders. Ook het relatieve aandeel van SPAAK zal verkleinen. Op basis van de huidige gegevens blijft het belang echter ruim boven de 1%. Hiermee blijven de rechten van SPAAK volgens de Franse Code de Commerce hetzelfde. Aangezien de markt al rekening hield met een nieuw steunpakket en aandelenuitgifte bleef de koers van het aandeel Air France-KLM na de aankondiging ongeveer gelijk. De waarde van het pakket aandelen van SPAAK verandert daarmee niet.

Er is inmiddels ook bekend geworden dat de Nederlandse overheid niet mee zal doen in de nieuwe aandelenuitgifte en dus hun deel van het aandelenpakket ziet verwateren en daarmee ook hun eigendomsdeel. Dit is een trendbreuk met het recente beleid dat gevoerd is door de Nederlandse overheid. Het SPAAK-bestuur hoopt dat deze wijziging in beleid niet leidt tot het oplaaien van de discussies over de governance en de positie van KLM in de AFKLM-groep. De Nederlandse overheid heeft wel aangegeven nog in gesprek te zijn met de Europese Commissie over eventuele aanvullende financieringsmogelijkheden bij KLM. Wij volgen dit op de voet.

Het SPAAK-bestuur is positief dat er een nieuw steunpakket voor Air France-KLM is afgesproken. Het is een belangrijke stap om het voortbestaan van Air France-KLM gedurende de uitzonderlijke Coronacrisis te waarborgen. Het bestuur kan zich vinden in de wijze waarop het pakket is vormgegeven.