21 jan.
2022

Herkapitalisatie Air France-KLM

Hoewel breed werd aangenomen dat nog in 2021 een verdere herkapitalisatie van Air France-KLM plaats zou vinden is dit er niet van gekomen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2021 werd al toestemming verkregen voor het uitgeven van nieuwe aandelen. Hiervoor werden de marktomstandigheden gedurende 2021 echter steeds lastiger. Vanwege de balanspositie en de regels zoals die daarvoor gelden in Frankrijk is een verdere herkapitalisatie op afzienbare termijn wel te verwachten.

Deze herkapitalisatie is een dossier wat SPAAK nadrukkelijk volgt. Een gezonde financiering van Air France-KLM is van groot belang voor KLM en raakt direct aan de doelstellingen van de stichting. Ook de mogelijke consequenties voor de positie van KLM in de groep als gevolg van herkapitalisatie zijn daaraan gerelateerd. Daarnaast is van belang in hoeverre het relatieve aandeel van SPAAK zal verkleinen bij uitgifte van nieuwe aandelen.

SPAAK maakt gebruikt van haar netwerk om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen met betrekking tot de herkapitalisatie en zal waar nodig haar invloed aanwenden.

Stakeholders

Om informatie te kunnen krijgen en invloed aan te kunnen wenden is het van belang een netwerk te hebben met stakeholders rondom Air France-KLM en dit te verstevigen en uit te bouwen. Hoewel dit gedurende de Corona-crisis bijzonder uitdagend is, heeft het de continue aandacht van het bestuur van SPAAK. Zo was het in de voorbije periode gelukkig mogelijk een plezierig kennismakingsgesprek te voeren met Dhr. Cees ’t Hart, voorzitter van de Raad van Commissarissen van KLM.

In december was de voorzitter van SPAAK te gast bij de KLM-ledenraad van de VNV. Na een korte presentatie was er ruimte voor vragen en discussie over de doelstellingen van SPAAK en de wijze waarop daaraan invulling gegeven wordt. De ledenraadsvergadering is een mooie gelegenheid voor SPAAK om contact te hebben met de gekozen vertegenwoordigers van de VNV-leden onder de KLM-vliegers.

CEO KLM

Recent is bekend geworden dat dhr. Elbers in mei 2023 geen derde termijn als CEO van KLM zal gaan vervullen. Vrijwel tegelijkertijd zien we in diverse media speculaties ontstaan over de reden van dit vertrek, de rol van het holding management van Air France KLM bij deze keuze en wat dit zou kunnen gaan betekenen voor de rol van KLM binnen Air France KLM in de toekomst. Ook zien we dat in de media dikwijls aanvullende zaken als de positie van Schiphol en de klimaatdiscussie hierbij in een adem genoemd worden. Enerzijds begrijpelijk, aangezien het regeerakkoord met de beleidskeuzes betreffende luchtvaart (a.) nog vers is en (b.) nog verdere invulling behoeft. Anderzijds heeft de berichtgeving vaak een hoog speculatief gehalte en zien we dat de aannames die gedaan worden zeker niet altijd logisch zijn.

Als actieve aandeelhouder is SPAAK direct betrokken bij de beleidsmatige aansturing van Air France KLM. Ontwikkelingen als boven genoemd hebben hierbij vanzelfsprekend onze continue aandacht. Ook de invulling van functies in het management van Air France is iets wat we monitoren. Waar nodig zal het bestuur van SPAAK haar mening over ontwikkelingen ventileren binnen de kanalen die voor haar, als aandeelhouder, het meest effectief zijn. Het bestuur is daarnaast van mening dat het niet verstandig is om te handelen op basis van speculaties en onderbuikgevoelens.

Het SPAAK bestuur is dhr. Elbers erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor KLM en ziet zowel de samenwerking met dhr. Elbers in de resterende periode alsook de toekomstige samenwerking met zijn successor met vertrouwen tegemoet.