24 mei
2022

Herkapitalisatie Air France-KLM

Dinsdag 24 mei heeft Air France-KLM de langverwachte volgende stap in de herkapitalisatie aangekondigd. Door middel van een claimemissie wordt 2,25 miljard euro opgehaald. Dit bedrag is vooral belangrijk om de vermogenspositie van Air France-KLM sterk te verbeteren.

Bij een claimemissie hebben bestaande aandeelhouders het eerste recht om hun relatieve aandeel op peil te houden. Zowel de Franse als de Nederlandse staat hebben aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te zullen maken. Deze twee partijen investeren daarmee nieuw kapitaal in Air France-KLM en houden hun belang van ruim 28 procent respectievelijk ruim 9 procent op peil.

Diverse andere grote partijen hebben laten weten geen nieuw kapitaal bij te zullen dragen, maar wel via een zogenaamde 'cash-neutral' optie betrokken te zullen blijven. Hierbij wordt een deel van de toegekende claimrechten verkocht om met de opbrengst daarvan nieuwe aandelen te kopen. De afname van het relatieve aandelenbezit blijft dan beperkt. Onder andere Delta Airlines en China Eastern Airlines hebben aangegeven voor deze variant te kiezen.

De rechten die zij verkopen zullen primair terechtkomen bij het Franse vervoersbedrijf CMA-CGM. Deze nieuwe partner van Air France-KLM op het gebied van vracht zal tevens een belang opbouwen van ongeveer 9 procent en de aangekochte rechten daarvoor gebruiken.

 SPAAK is door de maatschappij in een vroeg stadium betrokken bij de herkapitalisatie en de vorm waarin deze plaats vindt. Grofweg bestaat de keuze bij een claimemissie uit het investeren van nieuw kapitaal, het te gelde maken van de rechten of een 'cash-neutral' balans tussen die twee waarbij de opbrengst van de verkoop van een deel van de rechten gebruikt wordt om nieuwe aandelen te kopen. SPAAK heeft geen kapitaal om verder te investeren en vanuit de doelstelling van de stichting is het niet wenselijk de rechten volledig te gelde te maken. Vanuit de doelstelling van de stichting is het juist wel van belang het relatieve aandelenbezit in Air France-KLM zo hoog mogelijk te laten blijven.

Op dit moment bezit SPAAK ongeveer 1,72 procent. Zonder actie zou het relatieve aandeel zakken naar 0,43 procent. Door gebruik te maken van de 'cash-neutral' transactie blijft het relatieve aandeel op ruim 0,8 procent. Belangrijker is het stemrecht. Door langere tijd aandelen te bezitten verdubbelt het stemrecht van een aandeel. Na de aandelenuitgifte zal SPAAK op basis hiervan minimaal 1,2 procent van de stemrechten bezitten. Ruim boven de 1 procent-grens die geldt voor uitgebreidere rechten als aandeelhouder. Hiermee blijven alle rechten hetzelfde als voor de emissie en kan SPAAK op basis daarvan haar invloed behouden. 

Als vroeg betrokken grootaandeelhouder heeft SPAAK de mogelijkheid gekregen om nog voor de reguliere handel haar claimrechten te verkopen aan geïnteresseerde partijen. Omdat de handel in claimrechten over het algemeen nogal volatiel is en om de risico's die daarmee samenhangen te vermijden, heeft SPAAK besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken.

In het hele proces heeft SPAAK zich laten begeleiden door haar Franse advocatenkantoor alsmede door een gespecialiseerd Nederlands juridisch kantoor en een gespecialiseerd Nederlands kantoor op het gebied van corporate finance.

SPAAK is positief gestemd over deze herkapitalisatie. Niet alleen verbetert de vermogenspositie, maar er kunnen ook leningen afgelost worden en het geeft flexibiliteit om de gekozen bedrijfsstrategie uit te voeren. Daarnaast geeft het zicht op het verlost raken van de steeds meer knellende overheidsvoorwaarden. 

Het instappen van CMA-CGM biedt een mooie kans op het gebied van vrachtvervoer en is een duidelijk signaal van vertrouwen in Air France-KLM. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de grote aandeelhouders.

Voor SPAAK is het tenslotte van het grootste belang dat zij met het stemrecht tot de grote aandeelhouders blijft behoren en op dezelfde manier haar rol kan blijven vervullen.