19 apr.
2019

Ontwikkelingen Air France – KLM

Het bestuur ontvangt met enige regelmaat vragen rondom diverse ontwikkelingen binnen Air France -KLM en over haar activiteiten. De achterliggende periode maar ook de aankomende AVA geven hier veelal aanleiding toe. Het beleid van het bestuur is niet snel in de schijnwerpers te treden en terughoudend te zijn met publieke uitingen. Dit past beter bij de rol van aandeelhouder en het doel van SPAAK.

In de achter ons liggende periode is er veel media aandacht geweest rond de ontwikkelingen van de governance structuur binnen Air France-KLM en de herbenoeming van dhr. Elbers als CEO van KLM. Uiteraard hebben wij de ontwikkelingen in deze periode nauwlettend gevolgd en is er contact geweest met diverse stakeholders. We blijven werken aan verstevigen van deze contacten. Het bestuur zal ook aanwezig zijn op de komende AVA in Parijs. Tijdens dit bezoek zullen we meer informatie verzamelen en kijken wat er leeft onder de andere aandeelhouders. Daar waar gewenst en mogelijk dragen we onze observaties en mening uit. Dit in het belang van de KLM vliegers, in lijn met doelstellingen van de stichting en met het oog op de lange termijn.

Op dit moment heeft SPAAK 7.114.210 aandelen in bezit en zullen er in de toekomst conform cao-afspraken nog meer aandelen bijgekocht worden.