27 jul.
2020

Persbericht - Aandeelhouder AFKLM dringt aan op aanpassing overheidsvoorwaarden

In een verzoek aan de Board of Directors van Air France-KLM dringt een 2,51%-aandeelhouder aan op heronderhandeling van de overheidsvoorwaarden die verbonden zijn aan het leningenpakket voor KLM. De aandeelhouder constateert dat de voorwaarden niet gerealiseerd zullen worden en daarmee de benodigde liquiditeit, en dus de continuïteit van KLM in gevaar kan komen.

 Op 25 juni 2020 heeft de AFKLM Board of Directors een door de Nederlandse overheid gesteund leningenpakket voor KLM goedgekeurd. Het is een lening van 3.4 miljard Euro onder een aantal voorwaarden. Het realiseren van de voorwaarden is noodzakelijk om van de lening gebruik te maken. Een van de voorwaarden betreft een precies voorgeschreven verlaging van arbeidsvoorwaarden. Aan deze voorwaarde zal KLM echter niet kunnen voldoen. De voorwaarde is namelijk in strijd met internationaal arbeidsrecht, zo blijkt uit de reactie van hoog aangeschreven juristen. Daarnaast hebben alle betrokken vakbonden aangegeven dat deze specifieke voorwaarde niet valt te realiseren. Tenslotte wijst de aandeelhouder de Board erop dat het opleggen van een dergelijk dictaat aan werknemers in strijd is met de interne principes waarop binnen Air France-KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden: ‘trust, respect, transparency & confidentiality’.

 Aandeelhouder ‘SPAAK’ constateert dat het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarde de beschikbaarstelling van de lening in gevaar brengt, en daarmee potentieel de continuïteit van de best presterende tak van Air France-KLM. Zij vraagt de Board om een toelichting en roept op tot heronderhandeling van deze voorwaarde.

 Aandeelhouder SPAAK bezit sinds 2016 aandelen AFKLM, momenteel een volume van 2,51%.