25 feb.
2023

Presentatie jaarcijfers 2022 Air France-KLM

Op 17 februari jl. presenteerde AF-KLM haar jaarcijfers 2022.

Net als bij de presentatie van kwartaalcijfers is het ook bij de bekendmaking van jaarcijfers gebruikelijk dat er, direct na publicatie van de cijfers, een analyst-meeting voor pers en investeerders wordt gehouden.

Als aandeelhouder neemt SPAAK, vertegenwoordigd door een van haar bestuursleden, deel aan deze bijeenkomst. Naast eenuitgebreide toelichting op de jaarcijfers kan met name de aansluitende vraag en antwoord-sessie (Q&A) nuttige informatie of interessante zienswijzen opleveren. 

AF-KLM kon over het boekjaar 2022 mooie cijfers laten zien. Na hele lastige jaren door de COVID-19 pandemie blijkt de reislust onder onze klanten nog steeds aanwezig en in combinatie met een goede yield leidde dit tot een sterk herstel. Hiermee kan de schuldpositie van AF-KLM afgebouwd worden en zijn er weer mogelijkheden om te investeren. 

Toch zijn hier kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Al eerder, bij de presentatie van de Q3 kwartaalcijfers, heeft SPAAK haar zorgen uitgesproken naar het AF-KLM management dat de operationele problemen op Schiphol en bij KLM het noodzakelijke herstel van AF-KLM op de hub Schiphol belemmeren. Nog altijd is dit niet geheel opgelost, ondanks inspanningen van zowel KLM als Schiphol. SPAAK blijft hier de ontwikkelingen actief en kritisch volgen en waar nodig de vinger op de zere plek leggen bij het management van AF-KLM. 

Een ander onderwerp waar SPAAK op dit moment actief mee bezig is, is het dossier rond de voorgenomen krimp van Schiphol tot 440.000 bewegingen. Ook hier gebruikt SPAAK haar inspraakmogelijkheden om te blijven benadrukken dat er,zeker ook vanuit Parijs, getracht moet worden om dezevoorgenomen kabinetsplannen te wijzigen. Dit om detoekomstmogelijkheden voor KLM en hiermee de werkgelegenheid van de KLM-vlieger te waarborgen.

Hierbij was het bemoedigend om te zien dat, in zijn toelichting op de jaarcijfers, dhr. Smith dit onderwerp ook specifiek als punt van grote zorg benoemde.