14 jul.
2020

Update van het bestuur

Coronacrisis

Het SPAAK-bestuur volgt continu de ontwikkelingen binnen Air France-KLM en waar nodig wordt daarop gereageerd. Dit geldt dit zeker ook voor de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gevolgen die dit heeft op AF-KLM. Met name de leningenpakketten die door de overheden worden verstrekt hebben onze aandacht. Aan Franse zijde betreft dit met name de manier waarop dit is geconstrueerd en de mogelijke omzetting naar aandelen en dus een vergroting van het aandeel van de Franse en/of Nederlandse staat. Aan Nederlandse zijde roepen met name de aan de steun verbonden voorwaarden vragen op. SPAAK evalueert continu of zij als aandeelhouder in deze situatie een rol kan vervullen die bijdraagt aan de collectieve lange termijn belangen van KLM-vliegers.

 

Aankoop aandelen

Na het ontvangen van het bedrag van KLM voor de afronding van het aankopen van tranche 2 eind 2018 heeft het SPAAK-bestuur een aankoopbeleid geformuleerd. Het aandeel AF-KLM stond op het moment van ontvangen namelijk dermate hoog dat de beoogde deelname in AF-KLM niet gehaald zou worden. Dit aankoopbeleid is afgestemd met het VNV-bestuur.

De afgelopen periode is, grotendeels veroorzaakt door het Corona virus, het aandeel aanzienlijk in waarde gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat binnen het nieuwe aankoopbeleid tot aankoop van aandelen AF-KLM overgegaan kon worden. Deze aankoop diende gefaseerd plaats te vinden om de koers niet te beïnvloeden en is nu afgerond. Hiermee is het oorspronkelijke bedrag van tranche 2 (evenals de andere twee tranches) volledig gebruikt voor de aankoop van aandelen. Naar verwachting zal ook het compensatiebedrag van €5 miljoen in de loop van 2020 ook omgezet zijn in aandelen. In totaal beheert SPAAK per eind juni 2020 10.740.261 aandelen Air France-KLM.

 

Ontmoeting Ben Smith

Het bouwen en verstevigen van een netwerk van bij Air France-KLM betrokken stakeholders is een belangrijk onderdeel van het werk van het SPAAK-bestuur. Daarvoor wordt met verschillende personen en organisaties contact gelegd. In dit kader heeft eerder dit jaar (voor de coronacrisis) een delegatie van het SPAAK-bestuur in Parijs een ontmoeting gehad met Ben Smith. Het gesprek verliep openhartig en in een positieve sfeer. Zonder al te veel op details in te gaan zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd. Onder andere gaf dhr. Smith een toelichting op zijn plannen voor Air France-KLM, kwam de discussie over de productieafspraken aan bod evenals de grootte van de Board of Directors. Saillant detail was de zichtbare ergernis van dhr. Smith over de in zijn ogen eenzijdige berichtgeving in de media en het feit dat de inhoud van (vertrouwelijke) besprekingen daar onmiddellijk in is terug te vinden. Vanuit SPAAK is aangedrongen om voor zowel Air France-KLM als voor KLM een duidelijke stip op de horizon qua strategie te schetsen en deze duidelijk te communiceren om bestaande onrust en onzekerheid weg te nemen. Vanuit dhr. Smith was duidelijk interesse voor SPAAK als partij en er is afgesproken elkaar op regelmatige basis te treffen.