25 sep.
2023

Update van het bestuur

Association SPAAK

De afgelopen periode is gebleken dat de vorm van SPAAK, een Nederlandse stichting, niet goed aansluit bij het Franse ondernemingsrecht. Dit zou in de toekomst eventueel tot discussies kunnen leiden bij de uitoefening van onze rechten als aandeelhouder. Een associatie van aandeelhouders naar Frans recht is een effectievere manier om invloed aan te wenden. Naar aanleiding hiervan hebben SPAAK en VNV na gedegen onderzoek besloten om gezamenlijk zo een associatie te vormen: Association SPAAK. Dit heeft half september zijn beslag gekregen. In de praktijk zal er nauwelijks verschil zijn met de oude situatie en blijft SPAAK de partij die de aandelen in Air France – KLM beheert en de rechten en plichten behorende bij het aandelenpakket uitoefent.

Air France – KLM reverse share split

Op 31 augustus heeft Air France – KLM een zogeheten reverse share split uitgevoerd. Hierbij wordt het aantal aandelen verminderd en tegelijkertijd de waarde van het aandeel in dezelfde verhouding vergroot. In dit geval is gekozen voor een factor 10. De aandeelhoudersvergadering heeft afgelopen juni al toestemming gegeven voor deze reverse share split.

De redenen voor de reverse share split zijn het normaliseren van het aantal aandelen tot het niveau van voor de coronacrisis, de prijs van het aandeel op een niveau brengen van dat van vergelijkbare bedrijven en het verbeteren van de perceptie van het aandeel in de markt.

Door het uitvoeren van de reverse share split is het aantal aandelen in beheer bij SPAAK met een factor 10 verminderd tot 2.241.065 aandelen. De waarde van het pakket is op het moment van omzetting vanzelfsprekend gelijk gebleven.

Het aantal aandelen komt overeen met een belang in Air France – KLM van 0,87%. De regels met betrekking tot dubbel stemrecht zijn niet veranderd en op dit moment bedraagt het stemrecht van SPAAK 0,98%. Door verdere verdubbeling van het stemrecht zal dit medio 2024 oplopen tot ruim boven de 1%.