18 Jan
2021

Update van het bestuur (2)

Aandelen portefeuille

De waarde van het aandeel Air France-KLM is in 2020, grotendeels veroorzaakt door het Coronavirus, aanzienlijk gedaald. Binnen het aankoopbeleid is eerder in 2020 het oorspronkelijke bedrag van tranche 2 daarom gebruikt voor de aankoop van aandelen. In de loop van 2020 is vervolgens ook het compensatiebedrag van €5 miljoen omgezet in aandelen. De aandeleninkoop is daarmee afgerond. In totaal beheert SPAAK nu 11.065.261 aandelen Air France-KLM. Dat is 2,58% van het volledig aandelenkapitaal van AF-KLM.

Herkapitalisatie Air France-KLM

De situatie voor de wereldluchtvaart blijft vanwege de Coronacrisis onverminderd slecht. De eerdere leningen voor zowel Air France als KLM hebben de balanspositie van de groep onder druk gezet. Een verdere behoefte aan financiële middelen invullen met aanvullende leningen zou de balanspositie nog verder verslechteren. Daarom lijkt het erop dat volgende steun niet in de vorm van een lening zal zijn maar als nieuw kapitaal voor Air France-KLM. De meest simpele vorm hiervan is de uitgifte van nieuwe aandelen, maar er zijn verschillende andere opties. Vanzelfsprekend heeft dit potentiële consequenties voor het belang van de huidige aandeelhouders alsook voor de governance structuur van de onderneming.  Op dit moment lijken de gesprekken alleen gevoerd te worden met twee  aandeelhouders, te weten de Franse en de Nederlandse staat. Hoewel dit op het eerste gezicht logisch lijkt volgt het SPAAK-bestuur de ontwikkelingen zo goed mogelijk. Indien nuttig en noodzakelijk zal het bestuur vanzelfsprekend op deze ontwikkelingen reageren.