14 jul.
2020

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 26 mei 2020

Vanwege de Coronacrisis was de AF-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) dit jaar niet fysiek bij te wonen. In plaats daarvan werd een webcast gehouden. Het SPAAK-bestuur heeft deze webcast gezamenlijk voorbereid en gevolgd.

Met ruime tussenafstand zat de top van het AF-KLM bestuur voor de camera’s en deed beurtelings een duit in het zakje. Hoewel de vergadering vanzelfsprekend plaatsvond onder de schaduw van de Coronacrisis werd een min of meer reguliere agenda afgewerkt. Er werd verantwoording over 2019 afgelegd, bestuurders (her)benoemd en de bestaande mogelijkheden om het kapitaal uit te breiden verlengd. Bij de stemmingen over dit laatste onderwerp werd de Coronacrisis enigszins zichtbaar. Waar normaalgesproken de resoluties hierover met algemene stemmen worden aangenomen was er nu een aanzienlijk deel tegenstemmen. Hetzelfde gold voor de stemmingen over de beloningen van de top. Hoewel ook hier de betreffende resoluties, conform de verwachting, aangenomen werden was het ongemak over de (variabele) beloning duidelijk zichtbaar in de uitslag.

Natuurlijk kwam ook de huidige Coronacrisis inhoudelijk aan de orde, zowel in de presentaties van het bestuur als bij de rondvraag. Er werd aangegeven hoe de crisis tot nu toe verlopen is en welke stappen men heeft gezet om deze het hoofd te bieden. Hoe de situatie zich uiteindelijk zal ontwikkelen blijft voorlopig nog onzeker. Wel bracht het AF-KLM bestuur de overtuiging over dat het bedrijf de crisis zal overleven en uiteindelijk sterker terug zal komen.

Voor de rondvraag konden deze keer vooraf vragen schriftelijk ingediend worden. Een deel van de vragen werd tijdens de webcast beantwoord; de rest op schrift. Het SPAAK-bestuur heeft om duidelijkheid gevraagd over het eventuele omzetten van de leningen van de Franse overheid aan AF-KLM in aandelen en over de consequenties hiervan op de (relatieve) zeggenschap binnen de holding.

De aandeelhoudersvergadering is in normale tijden een erg goede gelegenheid om contacten op te doen en te onderhouden en om in de wandelgangen informatie te vergaren. Met een vergadering via webcast was deze mogelijkheid er dit jaar helaas niet. Reden te meer om, wanneer de situatie het toelaat, de komende tijd met frisse energie aan de slag te gaan om het netwerk te verstevigen en uit te bouwen.

Voor geïnteresseerden is de webcast van de AVA terug te zien via de shareholderspagina op de AF-KLM website. Hier zijn ook de vragen en antwoorden van de rondvraag terug te lezen.