07 jun.
2019

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 28 mei 2019

Net als voorgaande jaren heeft een delegatie van het SPAAK-bestuur, op dinsdag 28 mei, de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bezocht die gehouden werd in The Espace Grande Arche, Parijs.

De goed bezochte vergadering stond dit jaar vooral in het teken van de eerste voorzichtige stappen die Ben Smith gemaakt heeft om de groep winstgevender en slagvaardiger te maken. Wat opviel was de focus die komt te liggen op het winstgevender maken van Air France. KLM bleef in de korte termijnplannen buiten schot en de boodschap was vooral doorgaan op de ingeslagen weg.

Ben Smith heeft de afgelopen periode gebruikt om kennis te maken met het bedrijf, snelle afspraken te maken met verschillende domeinen om de rust weer terug te brengen en kijken waar de pijnpunten binnen de organisatie liggen. Ergens komende maanden zal hij dan de middellange en lange termijnplannen bekend maken.

De resultaten van afgelopen jaar zijn toegelicht door de heer Gagey en wijken niet af van de presentatie in februari. Vooruitblikkend blijven de spanningen op het wereldtoneel en de ontwikkeling van de kerosineprijs zorgwekkend, maar de boekingen voor komende periode laten een positieve trend zien en zitten iets boven de boekingen van vorig jaar.

Verder is er gestemd over 37 resoluties, zijn er wisselingen en herbenoemingen geweest in de Board of Directors die besproken zijn en is er, zoals elk jaar, de gelegenheid geweest om vragen te stellen aan de aanwezige bestuurders. Het SPAAK-bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vraag te stellen over het wegvallen van Jet Airways en hoe de groep hier mee omgaat. Aansluitend hebben we gevraagd wat dat betekent voor de vrijgekomen slots op Schiphol. De eerste vraag is beantwoord door Ben Smith en de tweede vraag is beantwoord door Pieter Elbers. De sfeer aan tafel leek van een afstand goed te zijn.

Het bestuur heeft het bezoek ook benut om, buiten de vergadering om, gesprekken te voeren met enkele key-players. Het is duidelijk te zien, ook aan Franse zijde, dat men inmiddels op de hoogte is van de status van SPAAK als grote investeerder. Het bestuur heeft het bestaande netwerk verstevigd en ook op enkele punten uitgebreid. Zo zijn we uitgenodigd voor een investor day waar de plannen van de holding aan grote (potentiele) investeerders wordt gepresenteerd.

Ook komende periode staat in het teken van het verstevigen en uitbreiden van het netwerk en zoveel mogelijk relevante informatie proberen te verkrijgen.