07 jun.
2024

Verslag AVA (Algemene Vergadering) Air France-KLM 5 juni 2024

Ook dit jaar heeft een delegatie van het bestuur de Air France-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bezocht. De vergadering vond plaats op de luchthaven De Gaulle van Parijs en ging wederom, vanwege mogelijke acties van klimaatactivisten, gepaard met stevige veiligheidsmaatregelen.

De aandeelhoudersvergadering werd afgewerkt volgens het bekende patroon. De aanwezige Air France-KLM-bestuurders namen ieder een deel van de agenda voor hun rekening. Zo werd er verantwoording over 2023 afgelegd en bestuurders (her)benoemd. Via de rondvraag werd er tot slot gestemd over diverse voorstellen. Het SPAAK-bestuur laat zich bij de stemmingen over deze voorstellen leiden door de continuïteit van KLM en de belangen van de KLM-vlieger.

De algehele teneur van de vergadering was overwegend optimistisch. Er wordt ondanks diverse uitdagingen geld verdiend. In de vergadering was ruime aandacht voor het verbeteren van de marge en voor de verantwoordelijkheid voor het klimaat en omgeving. Vlootvernieuwing, SAF en eco-piloting zijn de belangrijkste onderdelen om significante afnames van geluid en emissies te bewerkstelligen.

In de optiek van SPAAK waren er bij de ingediende resoluties geen controversiële voorstellen en kon overal positief op worden gestemd. Nagenoeg alle voorstellen werden ook met zeer ruime meerderheden aangenomen.
Alleen bij het beloningspakket van de heer Smith was sprake van een flink aantal tegenstemmen. Zijn beloningspakket heeft een relatief beperkt vast deel en een grote variabele beloning. Diverse aandeelhouders hebben als uitgangspunt dat de variabele beloning maar een klein deel van de gehele beloning mag zijn en stemmen daarom tegen. SPAAK heeft de beperking van zo’n uitgangspunt niet en is positief over het leiderschap bij Air France-KLM van de heer Smith.

Tijdens de rondvraag werd het podium gezocht door diverse milieuactivisten die als aandeelhouder op de vergadering aanwezig waren. Waar vorig jaar de pijlen vooral gericht waren op de geluidsoverlast van Schiphol was de focus nu ook meer gericht op CO2-uitstoot en de keerzijdes van SAF. Ook diverse ‘reguliere’ aandeelhouders bleken overigens hun vraagtekens bij SAF te hebben.
Aan de andere kant waren er deze vergadering diverse Air France medewerkers die het overhevelen van Air France vluchten van Orly naar Charles de Gaulle ter discussie stelden.
SPAAK maakte van de rondvraag gebruik om de voorgestelde krimp van Schiphol aan de orde te stellen. Uit het oogpunt van klimaat is het verstandig met de meest duurzame luchtvaartmaatschappij te vliegen. Air France-KLM is al jaren vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Passagiers naar een minder duurzame maatschappij te jagen helpt het milieu dan volstrekt niet.
Ook heeft SPAAK gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de deelname in SAS en aandacht gevraagd voor de risico’s die gepaard gaan met concurrerende groepen werknemers binnen een luchtvaartgroep.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen was het voor en na de vergadering mogelijk om contact te leggen met diverse key-players rondom Air France-KLM. De aanwezige bestuursleden hebben onder andere gesproken met een groot deel van de Air France-KLM top en vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid. Op basis hiervan zullen er diverse vervolggesprekken zijn die het netwerk verder zullen verstevigen.

Sinds eind 2023 zijn veel collega’s aandeelhouder geworden van Air France-KLM via het participatieprogramma: Partners For The Future. Een aantal van hen heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om SPAAK te machtigen voor hen te stemmen tijdens de vergadering. Deze machtigingen zijn gebruikt in lijn met het stemmen door SPAAK. In de aanloop naar de volgende AVA zal bekeken worden of deze wijze van machtigingen een meer structureel karakter kan krijgen.

Voor geïnteresseerden zijn alle relevante stukken van de AVA terug te vinden op de Shareholderspagina op de AF-KLM website, onder meer de vragen en antwoorden van de rondvraag en de uitslagen van de stemmingen.