09 jun.
2023

Verslag AVA (Algemene Vergadering) AF/KL 7 juni 2023

Net als vorig jaar heeft een delegatie van het bestuur de Air France-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bezocht. De vergadering vond plaats op de luchthaven De Gaulle van Parijs en ging, vanwege mogelijke acties van klimaatactivisten, gepaard met aanzienlijke veiligheidsmaatregelen. Ondanks deze maatregelen had de vergadering een positieve sfeer.

De aandeelhoudersvergadering werd volgens het vaste stramien afgewerkt. De aanwezige Air France-KLM-bestuurders namen ieder een deel van de agenda voor hun rekening. Zo werd er verantwoording over 2022 afgelegd en bestuurders (her)benoemd. Via de rondvraag werd er tot slot gestemd over diverse voorstellen. Het SPAAK-bestuur laat zich bij de stemmingen over deze voorstellen leiden door de continuïteit van KLM en de belangen van de KLM-vlieger. Over het algemeen kon op basis hiervan positief gestemd worden met een enkele onthouding.

De algehele teneur van de vergadering was positief. De coronacrisis is nu definitief achter ons gelaten, de staatsleningen zijn versneld en totaal afgelost met rente en er wordt weer geld verdiend. De blik kan weer op de toekomst gericht worden waarin de verantwoordelijkheid voor het klimaat en omgeving een erg belangrijke rol zal hebben. Vlootvernieuwing is hier een belangrijk onderdeel van, dit gaat op korte termijn al resulteren in significante afnames van geluid en emissies. Daarnaast zal het eigen vermogen verder versterkt worden en stuurt men op een winstmarge voor die groep die binnen twee jaar al op 6-8% moet liggen.

Bij de stemmingen over de voorstellen heeft SPAAK zich bij de herbenoeming van Dhr. ’t Hart als commissaris onthouden van stemming vanwege onduidelijkheden over zijn rol in de arbeidsvoorwaardelijke discussie in 2020. Het voorstel betrof een verlenging van zijn termijn van 1 jaar, waarin de opvolger van de heer ’t Hart zal worden gezocht. Hoewel de meerderheid van stemmen fors lager was dan gebruikelijk bij dit soort (her)benoemingen heeft Dhr. ’t Hart een nieuwe termijn van een jaar gekregen. Overige voorstellen, bijvoorbeeld rondom de herbenoeming van de heer Smith, CEO van AF/KL, zijn beloningspakket en diverse technische voorstellen rondom kapitaalstructuur, heeft SPAAK voor gestemd. Wij zijn blij met de richting die de AF/KL op gaat onder de leiding van de heer Smith, wat in onze ogen een richting is die in lijn is met de lange termijn belangen van het bedrijf en de vliegers. De doelstellingen van SPAAK richten zich op deze elementen.

Tijdens de rondvraag werd het podium gezocht door diverse milieuactivisten die als aandeelhouder op de vergadering aanwezig waren. Opvallend genoeg bleken dit alleen Nederlandse activisten en werden de pijlen alleen gericht op KLM. Het bestuur heeft deze vragen allen beantwoord. SPAAK heeft bij de rondvraag het tegenovergestelde belicht, want een toekomstbestendige en verantwoordelijke luchtvaart is mogelijk. De vraag naar luchtvervoer zal blijven toenemen, zoals blijkt uit de orders van honderden vliegtuigen van airlines over de grenzen, en uit het oogpunt van klimaat is het dan verstandig met de meest duurzame luchtvaartmaatschappij te vliegen. Air France-KLM is al jaren vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Het is zaak ervoor te zorgen dat de groep dit constructief kan blijven doen vanuit een gezonde economische basis. Daarnaast is het van belang hier ook gedragenheid voor en mee te creëren. Dit laatste aspect geldt zeker ook richting de Nederlandse overheid die met haar beleid reizigers juist naar minder duurzame alternatieven jaagt.

Op basis van het rapport van de KLM staatsagent werd ook door een aandeelhouder een vraag gesteld over de vermeende bevoorrechte positie van vliegers binnen het bedrijf, met name KLM. Hier viel op dat het AF/KL-bestuur pal voor de vliegers ging staan en hen niet alleen kenschetste als een belangrijke en loyale groep werknemers, maar ook ontkrachte dat de vliegers van de groep in internationaal verband uit de toon zouden vallen qua arbeidsvoorwaarden.

Door de veiligheidsmaatregelen was het voorafgaand aan de vergadering lastig om contact te leggen met diverse key-players rondom Air-France-KLM. Na de vergadering was die gelegenheid er gelukkig wel en hebben de aanwezige bestuursleden onder andere gesproken met vrijwel de gehele Air France-KLM top en vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid. Dit zal leiden tot diverse vervolggesprekken die het netwerk verder zullen verstevigen.

Voor geïnteresseerden zijn alle relevante stukken van de AVA terug te vinden op de Shareholderspagina op de AF-KLM website, onder meer de vragen en antwoorden van de rondvraag en de uitslagen van de stemmingen.