25 mei
2022

Verslag AVA (Algemene Vergadering) AFKLM

Voor het eerst sinds de coronapandemie was de Air France-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) weer fysiek bij te wonen. Vanwege de aandelenemissie die ook deze dag aangekondigd werd, hebben twee SPAAK-bestuursleden de AVA bijgewoond, zodat de overige bestuursleden zich konden richten op de emissie.

Vanzelfsprekend was de aandelenemissie ook een belangrijk gespreksonderwerp in de wandelgangen. De agenda van de vergadering zelf was op punten aangepast naar aanleiding van de emissie. Natuurlijk moest daarnaast op deze dag ook de reguliere agenda afgewerkt worden waarbij de aanwezige Air France-KLM-bestuurders ieder een deel voor hun rekening namen. Zo werd er verantwoording over 2021 afgelegd en bestuurders (her)benoemd. Tenslotte werd er gestemd over diverse voorstellen. Het SPAAK-bestuur laat zich bij de stemmingen over deze voorstellen leiden door de continuïteit van KLM en de belangen van de KLM-vlieger. Bij een aantal voorstellen heeft dat geleid tot een tegenstem of het onthouden van stemming. 

Beloningsbeleid

Het bestuur is op zich van mening dat de beloning van medewerkers een zaak tussen de medewerker en het bedrijf is, zo ook de beloning van Dhr. Smith. Deze wordt overeengekomen tussen hem en de Board en geaccordeerd door de aandeelhouders. Tegelijkertijd ziet het bestuur ook dit jaar weer dat de gekozen vorm, een fors deel variabel en in aandelen, onder de noemer ‘bonus’ in Nederland keer op keer tot commotie leidt. Uit de uitkomst van de stemmingen valt af te leiden dat deze ophef zich niet tot Nederland alleen beperkt. Dit is schadelijk voor de onderneming. Hierom vindt het SPAAK-bestuur het wenselijk dat er voor een andere vorm van beloning gekozen wordt die niet bij herhaling negatieve beeldvorming in de hand werkt. Omdat de situatie zich jaar op jaar herhaalt heeft SPAAK bij de betreffende voorstellen voor 2021 en 2022 tegen gestemd. Verder heeft SPAAK over dit onderwerp een uitgebreide rondvraag gesteld.

Vanwege het feit dat er, in tegenstelling met een KLM gemaakte afspraak waarin deze zetel werd beloofd, nog geen permanente zetel in de Board is gerealiseerd voor een kandidaat van de VNV, heeft SPAAK zich bij de diverse (her)benoemingen in de Board onthouden van stemming, met uitzondering van de stemming over de kandidaat van Air France ALPA. Over de curieuze manier waarop voormalig KLM OR-lid Tilgenkamp zich via de Europese OR in de Air France-KLM board gewrongen heeft, is door SPAAK een rondvraag gesteld.

Op de stemming over de beloning van Dhr.Smith na werden alle voorstellen met algemene stemmen aangenomen.

Strategie Air France-KLM

Na twee jaar met corona gaat het eindelijk op alle fronten weer beter met Air France-KLM. Zowel de Franse als de Nederlandse tak laten duidelijk groei zien en ook de revenuen laten een stijgende lijn zien. Transavia is daarbij de grootste stijger in de tijd na de pandemie. 

Vlootvernieuwing is iets waar groot op wordt ingezet vanwege de reductie van de carbon footprint. Daarnaast gaat zowel bij Air France als bij KLM de modernisering van de verschillende cabinedelen plaatsvinden. Voor KLM betekent dit dat de economy-, premium comfort - en businessclass op zowel de 777 als de 787 identiek zullen zijn. Andere grote uitgaven, waaronder een nieuwe lounge op CDG, zijn voorlopig in de ijskast gezet totdat de (staats)leningen voor het grootste deel zijn afgelost. 

Voor de rondvraag konden vooraf vragen schriftelijk ingediend worden. Een deel van de vragen werd tijdens de vergadering beantwoord; de rest op schrift. Het SPAAK-bestuur heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt om, naast de al genoemde onderwerpen, een reactie te vragen over de gang van zaken bij het verstrekken van de leningen door de Nederlandse overheid naar aanleiding van het rapport van de ILO en over de rol van de State Agent bij KLM.

Wat bij andere beursgenoteerde bedrijven al eerder gebeurde, werd nu ook zichtbaar bij Air France-KLM: milieuactivisten die als aandeelhouder op de vergadering bij de rondvraag publiciteit zoeken.  

Voor het eerst sinds de coronapandemie was er rond de vergadering gelegenheid om weer contacten op te doen, bestaande contacten verder te onderhouden en om in de wandelgangen van gedachten te wisselen. De aanwezige bestuursleden hebben daarvan gebruik gemaakt om het netwerk te verstevigen en uit te bouwen.

Voor geïnteresseerden is de AVA terug te zien via de Shareholderspagina op de AF-KLM website. Hier zijn ook de vragen en antwoorden van de rondvraag terug te lezen en kunnen de uitslagen van de stemmingen gevonden worden.