27 jul.
2020

Voorwaarden leningenpakket KLM

Op 25 juni 2020 heeft de Air France-KLM Board of Directors een door de Nederlandse overheid gesteund leningenpakket voor KLM goedgekeurd. Het betreft een lening van 3.4 miljard Euro onder een aantal voorwaarden. Het bestuur van SPAAK heeft dit leningenpakket en de bijbehorende voorwaarden besproken vanuit het perspectief van de aandeelhouder en constateert dat er grote risico’s aan kleven.

 Het bestuur van SPAAK erkent dat staatssteun nodig is om de huidige Coronacrisis te doorstaan. Aan de voorwaarden die aan deze staatsteun verbonden zijn zal KLM echter niet kunnen voldoen. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan komt de beschikbaarheid van de benodigde liquiditeit in gevaar. Dit bedreigt direct het voorbestaan van KLM en daarmee ook het voorbestaan van Air France-KLM. Dit risico is voor SPAAK als aandeelhouder in Air France-KLM niet acceptabel.

 Een van de voorwaarden betreft een precies voorgeschreven verlaging van arbeidsvoorwaarden. Met name aan deze voorwaarde zal KLM niet kunnen voldoen. De voorwaarde is namelijk in strijd met internationaal arbeidsrecht, zo betogen diverse hoog aangeschreven juristen. Klik hier voor een voorbeeld van zo’n reactie. Daarnaast hebben alle betrokken vakbonden aangegeven (klik hier voor de brief) dat deze specifieke voorwaarde niet valt te realiseren. Tenslotte is het opleggen van een dergelijk dictaat aan werknemers in strijd met de interne principes waarop binnen Air France-KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden: ‘trust, respect, transparency & confidentiality’.

 Als aandeelhouder met een belang van 2,51% heeft SPAAK diverse rechten, waaronder het recht om aan de Board of Directors vragen te stellen die binnen een bepaalde termijn beantwoord dienen te worden. Op basis van dit recht heeft SPAAK een brief geschreven aan de Board waarin onze zorgen worden beschreven en gevraagd wordt om een toelichting. Verder wordt ‘gevraagd’ om de voorwaarden van het leningenpakket te heronderhandelen. Tot slot heeft SPAAK aangegeven behulpzaam te willen zijn bij deze heronderhandeling maar zo nodig ook van haar andere rechten als aandeelhouder gebruik te zullen maken indien de reactie van de Board niet naar tevredenheid is.