SPAAK logo

'Continuïteit & Rentmeesterschap'

Over SPAAK

Deze site biedt achtergrondinformatie en is tevens een vraagbaak voor alle KLM vliegers. Hier vallen ook  vliegers onder die na 1/1/2015 met pensioen zijn gegaan tot 10 jaar na hun pensioendatum.

DOEL


Artikel 1
1.1 De stichting heeft ten doel:

  • a. het behartigen van de collectieve langetermijnbelangen van de KLM-vliegers;
  • b. het bevorderen van de continuïteit van KLM en de daarmee verbonden onderneming;
  • en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aldus de tekst uit de statuten. In het Cao-akkoord 2015-2017 heeft de VNV bij KLM aangegeven dat haar vliegers willen investeren in het bedrijf in ruil voor een belang in het bedrijf. Met deze aandelen willen de vliegers inspraak en invloed hebben op hun investering. Dit is een eigendomspakket in de Holding AF-KLM met een notering aan de beurs van Parijs en Amsterdam.

De aandelen worden collectief ondergebracht in een stichting die de aandelen beheert. In de jaren 2017 en 2018 wordt dit belang verder opgebouwd.

Via deze Stichting hebben KLM vliegers zeggenschap, stemrecht en dividendrecht. Dit zorgt voor een andere manier van invloed op het bedrijf KLM waarvoor de vliegers werkzaam zijn. Het bestuur zal via haar netwerk met diverse belanghebbenden de rechten en plichten van het aandelenpakket uitvoeren.
Lange termijn visie en rentmeesterschap zijn daarbij sleutelwoorden.