Welkom bij SPAAK (Stichting Piloten Aandelen Air France - KLM). Een stichting opgezet voor en door KLM-vliegers, om hun collectieve belangen op de lange termijn te behartigen en de continuïteit van KLM te bevorderen.

Home

SPAAK in cijfers

11.07m

aandelen AFKL in bezit

1.72%

van totale aandelen

#8

aandeelhouder

Over SPAAK

Gedurende de CAO onderhandelingen in 2015 heeft de VNV met KLM afgesproken dat haar vliegers investeren in het bedrijf in ruil voor een belang in Air France KLM. Dit biedt de vliegers de mogelijkheid op een andere manier invloed te hebben op ontwikkelingen binnen KLM en binnen de holding Air France KLM waarvoor de vliegers werkzaam zijn. Dit was een lang gekoesterde wens van de KLM vliegers.

In de navolgende jaren is een aandelenbelang in de holding AF-KLM opgebouwd en is een stichting, SPAAK, opgericht waarin de aandelen zijn ondergebracht en die deze voor de KLM-vliegers beheert. Via deze stichting hebben KLM-vliegers zeggenschap, stemrecht en dividendrecht. Hiermee wordt informatie ingewonnen en invloed uitgeoefend om, zoals de statuten zeggen:

a. het behartigen van de collectieve langetermijnbelangen van de KLM-vliegers;

b. het bevorderen van de continuïteit van KLM en de daarmee verbonden onderneming;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het SPAAK bestuur zal via haar netwerk met diverse belanghebbenden de rechten en plichten behorende bij  het aandelenpakket uitvoeren om hieraan invulling te geven.

Deze site biedt achtergrondinformatie voor geïnteresseerden in het algemeen en voor KLM-vliegers in het bijzonder.

Nieuws

U vindt hier de berichten van het bestuur.