Welkom bij SPAAK (Stichting Piloten Aandelen Air France - KLM). Een stichting opgezet voor en door KLM-vliegers, om hun collectieve belangen op de lange termijn te behartigen en de continuïteit van KLM te bevorderen.

Home

SPAAK in cijfers

11.07m

aandelen AFKL in bezit

1.72%

van totale aandelen

#8

aandeelhouder

Over SPAAK

Gedurende de CAO onderhandelingen in 2015 heeft de VNV met KLM afgesproken dat haar vliegers investeren in het bedrijf in ruil voor een belang in Air France KLM. Dit biedt de vliegers de mogelijkheid op een andere manier invloed te hebben op ontwikkelingen binnen KLM en binnen de holding Air France KLM waarvoor de vliegers werkzaam zijn. Dit was een lang gekoesterde wens van de KLM vliegers.

In de navolgende jaren is een aandelenbelang in de holding AF-KLM opgebouwd en is een stichting, SPAAK, opgericht waarin de aandelen zijn ondergebracht en die deze voor de KLM-vliegers beheert. Via deze stichting hebben KLM-vliegers zeggenschap, stemrecht en dividendrecht. Hiermee wordt informatie ingewonnen en invloed uitgeoefend om, zoals de statuten zeggen:

a. het behartigen van de collectieve langetermijnbelangen van de KLM-vliegers;

b. het bevorderen van de continuïteit van KLM en de daarmee verbonden onderneming;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het SPAAK bestuur zal via haar netwerk met diverse belanghebbenden de rechten en plichten behorende bij  het aandelenpakket uitvoeren om hieraan invulling te geven.

Deze site biedt achtergrondinformatie voor geïnteresseerden in het algemeen en voor KLM-vliegers in het bijzonder.

Nieuws

U vindt hier de berichten van het bestuur.

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 26 mei 2021

Vanwege de Coronapandemie was de Air France-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) ook dit jaar niet fysiek bij te wonen. In plaats daarvan werd een webcast gehouden. Het...

Herkapitalisatie Air France-KLM

De Europese Commissie is akkoord met 4 miljard Euro steun voor Air France-KLM. Drie miljard hiervan wordt gevormd door een af te lossen lening om te zetten in eeuwigdurende obligaties. Nieuw...

Zorgen over voorwaarden herkapitalisatie Air France-KLM

Het SPAAK-bestuur heeft kennisgenomen van diverse mediaberichten over de voorwaarden die aan een eventueel nieuw steunpakket voor Air France en KLM gekoppeld zouden worden. SPAAK is als...

Update van het bestuur (2)

Aandelen portefeuille

De waarde van het aandeel Air France-KLM is in 2020, grotendeels veroorzaakt door het Coronavirus, aanzienlijk gedaald. Binnen het aankoopbeleid is eerder in 2020...

Voorwaarden leningenpakket KLM (4)

Met groeiend ongemak heeft het bestuur van SPAAK de ontwikkelingen bij KLM van de afgelopen dagen gevolgd. Al in juli heeft het bestuur bij de Board van Air France-KLM aangegeven dat met de...

Voorwaarden leningenpakket KLM (3)

Naar aanleiding van het leningenpakket voor KLM heeft SPAAK de Board of Directors van Air France-KLM aangeschreven met onze zorgen daaromtrent. Onze zorg betrof met name de potentieel...

Voorwaarden leningpakket KLM (2)

Eind juli heeft SPAAK een brief geschreven aan de Board of Directors van Air France-KLM waarin onze zorgen over het leningenpakket voor KLM worden beschreven en gevraagd wordt om een...

Persbericht - Aandeelhouder AFKLM dringt aan op aanpassing overheidsvoorwaarden

In een verzoek aan de Board of Directors van Air France-KLM dringt een 2,51%-aandeelhouder aan op heronderhandeling van de overheidsvoorwaarden die verbonden zijn aan het leningenpakket voor...

Press release - AFKLM shareholder urges adjustment of government terms

In a request to the Board of Directors of Air France-KLM, a 2.51% shareholder insists on the renegotiation of the government conditions associated with the financial support package for KLM. The...

Voorwaarden leningenpakket KLM

Op 25 juni 2020 heeft de Air France-KLM Board of Directors een door de Nederlandse overheid gesteund leningenpakket voor KLM goedgekeurd. Het betreft een lening van 3.4 miljard Euro onder een...

Update van het bestuur

Coronacrisis

Het SPAAK-bestuur volgt continu de ontwikkelingen binnen Air France-KLM en waar nodig wordt daarop gereageerd. Dit geldt dit zeker ook voor de ontwikkelingen rondom het...

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 26 mei 2020

Vanwege de Coronacrisis was de AF-KLM AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) dit jaar niet fysiek bij te wonen. In plaats daarvan werd een webcast gehouden. Het SPAAK-bestuur heeft deze...

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 28 mei 2019

Net als voorgaande jaren heeft een delegatie van het SPAAK-bestuur, op dinsdag 28 mei, de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bezocht die gehouden werd in The Espace Grande Arche,...

Ontwikkelingen Air France – KLM

Het bestuur ontvangt met enige regelmaat vragen rondom diverse ontwikkelingen binnen Air France -KLM en over haar activiteiten. De achterliggende periode maar ook de aankomende AVA geven hier...

Derde tranche aandelen SPAAK ingekocht

In het cao-akkoord 2015-2017 zijn de VNV en KLM een aandelenpakket voor de vliegers overeengekomen met als doel de zeggenschap en inspraak van de vliegers in de holding te vergroten. Hiervoor is...

Verslag AVA (Algemene Vergadering) 15 mei 2018

Op dinsdag 15 mei heeft een delegatie van het SPAAK bestuur de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) in Parijs bezocht. Deze werd, net als vorig jaar, gehouden in The Espace Grande Arche...

Verslag BAVA (Buitengewone Algemene Vergadering)

Het SPAAK bestuur heeft op maandag 4 september de gecombineerde gewone en buitengewone algemene vergadering (BAVA) van Air France-KLM (AFKL) bezocht welke werd gehouden in het Hotel Pullman...